Kontakt och organisation

Coop är Sveriges enda kooperativa matbutikskedja som ägs av sina medlemmar och drivs av att skapa medlemsnytta.

Organisation

Att vara en kooperativ matkedja innebär att vi, Coop Finspång ägs av våra drygt 22 000 medlemmar. Alla beslut tas utifrån att skapa en så stor medlemsnytta som möjligt och präglas av att våra medlemmar ska kunna bidra till en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i sin konsumtion. Den kooperativa idén bygger också på att överskottet går tillbaka till medlemmarna och återinvesteras i verksamheten.

Coop Finspångs styrelse består av ledamöter som är direkt underordnad föreningsstämman vilket är medlemmarnas forum och det högsta beslutande organet. Som medlem har du alltså stort inflytande och har alltid rätten och möjligheten att delta på föreningstämman. Vi skickar alltid ut inbjudan i god tid - håll utkik! Styrelsens uppgift är vidare att fortlöpande bedöma och se över att ledningen arbetar efter medlemmarnas intressen.

Scroll to top